تیر ۲۶, ۱۳۹۵

دوپینگ!

قبل ازهر چیز این را باید متذکر شم که داروهای مورد استفاده در بدنسازی معمولا به منظور استفاده موارد پزشکی ساخته و تولید می شوند و […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۵

سرمورلین sermorelin

سرمورلین sermorelin یکی دیگراز پپتیدهای نسل جدید افزایش دهنده هورمون رشد انسانی است که دارای ۲۹ اسید آمینه می باشد ،. سرمورلین sermorelin با ورود به […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۵

سینتول Syntol

سینتول چیست؟ ۸۵ درصد از دارویی که شما آن را با نام سینتول می شناسید از تری گلیسریدی روغنی با زنجیره های متوسط، ۷.۵ درصد آن […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۵

افدرین Ephedrine

افدرین هیدروکلرید یک داروی محرک است که به گروه داروهای سمپاتومیمتیک ( مقلد سمپاتیک) تعلق دارد . افدرین ، اگونیست آدرانژریک آلفا و بتا می باشد […]