جولای 16, 2016

گلوتامین Glutamine

گلوتامین فراوانترین اسید آمینه موجود در عضلات اسکلتی میباشد، و یکی از اسیدهای آمینه ای است که خود بدن قادر به ساخت آن میباشد و به […]
جولای 16, 2016

آرژنین Arginine

آمینو اسید عضله ساز ال_آرژنین چیست و از چه منابعی تامین می شود؟ آرژنین یک آمینواسید نیمه ضروری است {آرژنین سازنده بلوک پروتئنی است که باعث […]
جولای 16, 2016

گابا GABA

گابا (گاما آمینو بوتیریک اسید) (GABA (Gamma Amino Butiric Acid یک آمینو اسید غیر ضروری میباشد که در آوایل دهه نود محبوبیت زیادی در بین بدنسازان […]
جولای 16, 2016

پروتئین وی Whey protein

پروتئین منشاء پروتئین آمینو اسیدها هستند و آمینو اسید اساسی ترین رکن ساختمانی ماهیچه است، بنابراین پروتئین ضروری ترین عنصر در ساختمان ماهیچه محسوب می شود […]