جولای 17, 2016

دکا دورابولین (ناندرلون دکانوات) Deca Durabolin

دکا دورابولین نام تجاری استروئید تزریقی ناندرلون دکانوات است که توسط شرکت دارو سازی اورگانون انتخاب شده است . این استروئید دارای نوعی ترکیب شیمیایی است […]