جولای 16, 2016

افدرین Ephedrine

افدرین هیدروکلرید یک داروی محرک است که به گروه داروهای سمپاتومیمتیک ( مقلد سمپاتیک) تعلق دارد . افدرین ، اگونیست آدرانژریک آلفا و بتا می باشد […]
جولای 16, 2016

دوپینگ!

قبل ازهر چیز این را باید متذکر شم که داروهای مورد استفاده در بدنسازی معمولا به منظور استفاده موارد پزشکی ساخته و تولید می شوند و […]