تیر ۲۶, ۱۳۹۵

سینتول Syntol

سینتول چیست؟ ۸۵ درصد از دارویی که شما آن را با نام سینتول می شناسید از تری گلیسریدی روغنی با زنجیره های متوسط، ۷.۵ درصد آن […]