تیر ۲۶, ۱۳۹۵

دوپینگ!

قبل ازهر چیز این را باید متذکر شم که داروهای مورد استفاده در بدنسازی معمولا به منظور استفاده موارد پزشکی ساخته و تولید می شوند و […]