جولای 16, 2016

سرمورلین sermorelin

سرمورلین sermorelin یکی دیگراز پپتیدهای نسل جدید افزایش دهنده هورمون رشد انسانی است که دارای ۲۹ اسید آمینه می باشد ،. سرمورلین sermorelin با ورود به […]