تیر ۲۷, ۱۳۹۵

آی جی اف وان IGF-1

در سالهای اخیر دیده می شود که ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام و ورزشکاران قدرتی هر چه بیشتر به مصرف IGF-1 روی آورده اند.فاکتور رشد که […]