جولای 17, 2016

پریموبولان دی پوت (متنولون استات) Primobolan depot

پریموبولان دی پوت ، نوع تزریقی استروئید متنولون می باشد . البته مواد تشکیل دهنده پریموبولان همان مواده تشکیل دهنده پریموبولان خوراکی (متنولون استات ) است […]