تیر ۲۵, ۱۳۹۵

روی Zinc

در بدن انسان حدود ۴ -۱ گرم روی ( به طور متوسط ۲/۲ گرم روی ) وجود دارد که معادل نیمی از آهن بدن است . […]