تیر ۲۷, ۱۳۹۵

سی جی سی CJC 1295

سی جی سی ۱۲۹۵ (CJC 1295)چیست ؟ CJC 1295 تزریقی یک هورمون پپتیدی مصنوعی میباشد که از لحاظ ساختاری شباهت زیادی به هورمون رشد GH(سوماتوتروپین) دارد […]