جولای 17, 2016

هورمون رشد (سوماتوتروپین) Human Growth Hormone

هورمون رشد یا همان سوماتوتروپین GH از هیپوفیز قدامی ترشح شده و از دو مسیر هیپوتالاموسی –هیپوفیزی کنترل میگردد: ۱- هورمون آزاد کننده هورمون رشد ۲- […]
جولای 17, 2016

آی جی اف وان IGF-1

در سالهای اخیر دیده می شود که ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام و ورزشکاران قدرتی هر چه بیشتر به مصرف IGF-1 روی آورده اند.فاکتور رشد که […]
جولای 16, 2016

سرمورلین sermorelin

سرمورلین sermorelin یکی دیگراز پپتیدهای نسل جدید افزایش دهنده هورمون رشد انسانی است که دارای ۲۹ اسید آمینه می باشد ،. سرمورلین sermorelin با ورود به […]